Algemene voorwaarden

ELKE INSCHRIJVING IS ONVERANDERBAAR EN DEFINITIEF

Eenmaal de lessen begonnen, is het niet meer mogelijk van één type cursus naar een andere te veranderen. Eenmaal het voorschot betaald of de inschrijvingsformulier getekend, is annulering ook niet meer mogelijk. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat het voorschot gestort is of de inschrijvingsformulier getekend is. Het volledige bedrag dient op voorhand betaald te worden. Niet gevolgde lesuren zijn verloren. We kunnen niet garanderen dat enkel één leraar de hele cyclus zal lesgeven.

Privé lessen: Het annuleren van een les dient tenminste 24u voor het begin van de les te gebeuren. Elke te laat geannuleerde les is verloren. De lessen dienen binnen een periode van zes maanden genomen te worden. Na deze termijn, gaan de lessen verloren.

Groepslessen: We verlenen onszelf het recht een groepsles te verplaatsen indien het minimum aantal studenten (3 studenten) niet aanwezig is. Opgelet: indien de “intensieve dagcursus” op een feestdag valt, zullen enkel de effectieve lesuren van die dag worden gerecupereerd. De animaties en de zelfstudie niet. We vertrekken vanuit het principe dat de tijd die besteed wordt aan huiswerk en herhalingen, de inspanningen die geleverd worden voor het lezen van kranten en tijdschriften, de inspanningen die geleverd worden voor het luisteren en begrijpen van audio fragmenten (via TV of radio) en de deelname aan de gesprekstafels met meerdere studenten, zonder taaltrainers, enz., allemaal evenveel waarde hebben als de cursus zelf. Dat is de reden waarom sommige van deze bovenstaand vermelde cursussen of activiteiten aanbevolen worden of geïntegreerd worden tijdens de cyclus. Deze activiteiten zijn niet betalend en vinden zonder taaltrainer plaats onder de studenten (in gemengde groepen).

Bonus Malus systeem: Het BONUS MALUS systeem voorziet een herschikking van de groepen en niveaus van week tot week (daglessen) of van maand tot maand (avondlessen of zaterdagcursus). Eenmaal ingeschreven, zal de student de beslissing van één van de taaltrainers en/of van de academie in verband met deze herschikking zonder enige betwisting aanvaarden. Om dit competitief systeem efficiënt te laten werken, zullen opeenvolgende niet gerechtvaardigde afwezigheden niet aanvaard worden. De student zal een schriftelijk document afgeven dat zijn afwezigheid rechtvaardigt. Dit document zal door het secretariaat getekend worden en een kopie zal als bewijs aan de student meegegeven worden. In het geval van twee niet gerechtvaardigde afwezigheden, zal de academie zich het recht toe-eigenen deze lessen te verplaatsen naar een andere datum en dit volgens de interne beschikbaarheden van de academie zelf.

Kennisgeving aan de studenten van de niveaus A0 en A1: Omwille van pedagogische redenen, zullen de niveaus A0 (de echte debutanten) en de niveaus A1 (de valse debutanten) systematisch en vrijwillig in dezelfde groepsles worden geplaatst. Deze strategie maakt deel uit van de Forcing methode van de Nederlandse Academie.

Uit respect voor de studenten die zich ten volle gooien in hun lessen, vragen we u vriendelijk de volgende twee regels te respecteren:

1° Het grondig voorbereiden van het huiswerk (voorbereidingen)

2° Het strikt respecteren van het uurrooster van de lessen

De school eigent zich dus het recht toe om de studenten te weigeren voor de lessen indien:

1° deze studenten hun lessen niet hebben voorbereid, behalve in geval van overmacht.

2° deze studenten na het begin van de les aankomen, behalve in geval van overmacht.