Geef je kind een mooie toekomst dankzij de huiswerkschool

ecole-des-devoirs

Soms gaat het op school wat te snel en heeft je zoon of dochter het moeilijk. Nederlands is dan ook geen evidente taal om onder de knie te krijgen. Dankzij de huiswerkschool van de Nederlandse Academie voorkom je dat jouw kind een zorgwekkende achterstand oploopt.

 

In de klas gaat het soms (te) snel

Elke leerkracht doet zijn uiterste best om de hele klas mee te krijgen, maar niet iedereen heeft de taal- en grammaticaregels van het Nederlands even gauw beet. In dat geval bestaat de kans dat je kind achteropraakt. Als ouder moet je dan ook tijdig ingrijpen. De achterstand mag niet problematisch worden.

 

Begeleiding in kleine groepjes

Wat je zoon of dochter in dat geval nodig heeft, is iemand die samen met hem of haar de materie uit de les opnieuw doorneemt. Groepjes van drie tot zes personen zijn daarvoor ideaal. Op een begrijpelijke manier behandelen we onderdelen van de leerstof stapsgewijs. Is iets toch niet helemaal duidelijk? Dan kan je zoon of dochter dit gewoon aangeven en leggen we het nog eens uit.

 

Ook privéles is mogelijk

Heeft je kind behoefte aan een zeer intensieve en persoonlijke aanpak? Of heeft je zoon of dochter binnenkort een belangrijk examen dat zal worden afgenomen in het Nederlands? Bekijk dan onze privélessen eens. We stemmen deze lessen altijd af op het niveau en de specifieke noden van onze student.

 

Een interactieve aanpak is het meest doeltreffend

Bij de Nederlandse Academie geloven we niet in een al te schoolse aanpak. Dat geldt ook voor onze huiswerkschool. Onze lesgevers hanteren een interactieve lesmethode waarbij de leerlingen op tal van manieren betrokken worden. Dat maakt het voor hen makkelijker om de aandacht erbij te houden. Ze zullen deze momenten immers niet als saai ervaren.

 

Onder begeleiding hun huiswerk maken

Je zoon of dochter zal op onze huiswerkschool onder andere zijn taken voor school maken. Dat zijn twee vliegen in een klap: je kind krijgt de nodige begeleiding zodat het de behandelde leerstof Nederlands uit de klas beter zal begrijpen. Bovendien heeft het zijn huiswerk gemaakt wanneer het na de huiswerkschool naar huis gaat.

Kortom, het is de ideale aanpak om extra aandacht te besteden aan de leerstof zonder dat de takenlast van je zoon of dochter toeneemt!

 

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over onze huiswerkschool of privélessen? Neem dan gerust eens contact met ons op. We zijn telefonisch bereikbaar via 02 218 47 07. Stuur je liever een e-mail? Stel je vraag dan via info@nedaca.be.